De lessen

Centraal in de zanglessen staat vanuit zelfvertrouwen aan je stem werken en plezier in zingen ervaren!
In de lessen gaan we uit van jou, je stem, je muzieksmaak en wensen.
De zangstijlen waarin ik coach zijn o.a. pop, soul, rock, musical, lounge, latin, jazz en improvisatie en
zijdelings klassiek repertoire.
Belten is een van mijn specialismen.
In veel gevallen is het niet nodig om noten te kunnen lezen.

Redenen om les te nemen zijn er natuurlijk genoeg. Om eens wat te noemen...
omdat
je zingen gewoon erg leuk vindt om te doen en je er energie van krijgt.
je wilt uitzoeken wat voor mogelijkheden je hebt met jouw stem.
je in een band zingt of wilt gaan zingen en je je zekerder wilt gaan voelen over je stem en vrijer wilt
worden in je zingen en presentatie.
je in een koor of band zingt en je altijd last hebt van stemproblemen als heesheid en vermoeidheid.
je toelating wilt doen voor het conservatorium
en vele andere redenen...

In de les kunnen we werken aan de verschillende facetten van het zingen.
Belangrijk is dat je op een gezonde en verantwoorde manier leert zingen.
Ik gebruik daarbij zowel traditionele zangtechnieken als technieken uit de EVTS (een amerikaans
stemtrainingssysteem gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek). Je werkt op die manier aan
bijvoorbeeld volume, het vergroten van je stembereik en soepeler worden van je stem.
Daarnaast is het mogelijk te werken aan repertoire. Hoe laat je een liedje nou echt lekker klinken?
En hoe breng je het over? Denk hierbij aan bijvoorbeeld timing, inleving, het verdiepen van je
stijlkennis, improvisatie, ontspanning, energie.

Je kunt beginnen met de lessen vanaf ongeveer 13 jaar. In sommige gevallen kan na een stemtest en
in samenspraak met mij van deze leeftijdsgrens worden afgeweken.
Het is ook mogelijk om samen met een vriend of vriendin les te nemen.